Pomiar - Centrum Informacji Konsumenckiej

Infolinia

 • infolinia: 22 330 4000(tonowo 1)  
  czynna w dni robocze: 10:00 – 14:00

Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Aplikacja stacjonarna umożliwia przeprowadzenie pomiarów certyfikowanych oraz wygenerowanie Raportu z certyfikowanych pomiarów jakości usługi dostępu do internetu. Raport może być wykorzystany przez konsumentów, m.in. w postępowaniu reklamacyjnym lub gdy korzystają z innych środków ochrony prawnej. Wyniki z certyfikowanych pomiarów mogą być, ze względu na szczególną wartość dowodową raportu, wykorzystane na potrzeby ewentualnego sporu z dostawcą.

Czym są pomiar certyfikowany i niecertyfikowany?

Pomiar certyfikowany to pomiar, który spełnił wszystkie poniższe warunki, tj. został przeprowadzony:

 • na łączu operatora stacjonarnego;
 • w aplikacji dedykowanej dla systemu Windows;
 • z użyciem karty sieciowej odpowiedniej do przepływności łącza (wymagana prędkość połączenia interfejsu sieciowego to 100 Mb/s, jeśli maksymalna prędkość określona w umowie przekracza 80 Mb/s albo 1000 Mb/s w pozostałych przypadkach);
 • gdy obciążenie przed pomiarem było mniejsze niż 20%;
 • gdy obciążenie procesora w trakcie pomiaru było mniejsze niż 85%;
 • gdy prędkość transmisji danych pochodząca od innych aplikacji nie była większa niż 1 Mb/s w każdym kierunku;
 • przy braku aktywnych połączeń wirtualnej sieci prywatnej (VPN);
 • przy braku aktywnego udostępniania Internetu na urządzeniu końcowym użytkownika;
 • przy braku obecności innych urządzeń (poza routerem i komputerem użytkownika) w sieci.

W przypadku niespełnieniu któregokolwiek z ww. warunków pomiar nie będzie certyfikowany. Taki pomiar ma wyłącznie walor informacyjny.

Jak przygotować komputer do pomiaru?

Przed rozpoczęciem pomiaru, w celu wykonania wiarygodnego pomiaru, należy:

 • włączyć komputer z systemem operacyjnym Windows;
 • gdy korzystamy z komputera przenośnego (laptop) podłączyć zasilacz – nie korzystać wyłącznie z akumulatora komputera;
 • podłączyć komputer bezpośrednio z urządzeniem dostępowym (modemem/routerem) przy pomocy kabla Ethernet;
 • wyłączyć w komputerze inne ewentualne połączenia sieciowe, w szczególności połączenie Wi-Fi;
 • w miarę możliwości wyłączyć wszystkie aplikacje, których praca może obciążać komputer (procesor, pamięć, interfejs sieciowy) i wpływać tym samym na pracę aplikacji pomiarowej i wynik pomiaru;
 • nie korzystać z internetu (nie otwierać stron www, nie pobierać/wysyłać plików, nie oglądać wideo, nie grać w gry online).

Przygotowanie komputera do pomiaru nie wymaga specjalistycznej wiedzy. Aplikacja zweryfikuje i przez odpowiednie wskazówki pomoże użytkownikowi spełnić wymagania.

W jakim celu aplikacja bada czynniki środowiska pomiarowego?

Aby wynik pomiaru był wiarygodny, a pomiar mógł uzyskać status certyfikowanego, aplikacja weryfikuje środowisko sieciowe i stan komputera użytkownika przed i w trakcie pomiaru.

W trakcie weryfikacji sprawdzany jest szereg elementów, w tym:

 • czy w sieci lokalnej są aktywne inne urządzenia (komputery, smartfony i inne), jakie jest obciążenie procesora i interfejsu sieciowego;
 • w jaki sposób komputer jest podłączony do sieci (kabel Ethernet czy Wi-Fi);
 • czy komputer ma aktywne połączenie VPN (Virtual Private Network);
 • czy użytkownik korzystając z komputera udostępnia internet dla innych urządzeń;
 • czy komputer jest wyposażony w kartę sieciową o odpowiedniej prędkości transmisji;

Informacje te są zapisywane z wynikami i umieszczane w Raporcie z pomiarów certyfikowanych.

Więcej informacji o właściwym przygotowaniu komputera, wraz z wyjaśnieniem badanych czynników środowiskowych, jest dostępnych w Pytaniach i odpowiedziach.