Czym są pomiar certyfikowany i niecertyfikowany?

Pomiar certyfikowany to pomiar, który spełnił wszystkie poniższe warunki, tj. został przeprowadzony:
•    na łączu operatora stacjonarnego;
•    w aplikacji dedykowanej dla systemu Windows lub macOS;
•    z użyciem karty sieciowej odpowiedniej do przepływności łącza (wymagana prędkość połączenia interfejsu sieciowego to 2500 Mb/s lub 1000 Mb/s dla maksymalnej prędkości z umowy poniżej 1000 Mb/s lub 100 Mb/s dla maksymalnej prędkości z umowy poniżej 80 Mb/s
•    gdy obciążenie procesora przed pomiarem było mniejsze niż 20%;
•    gdy obciążenie procesora w trakcie pomiaru było mniejsze niż 85%;
•    gdy prędkość transmisji danych pochodząca od innych aplikacji nie była większa niż 2,5 Mb/s w każdym kierunku;
•    przy braku aktywnych połączeń wirtualnej sieci prywatnej (VPN);
•    przy braku aktywnego udostępniania Internetu na urządzeniu końcowym użytkownika;
•    przy braku obecności innych urządzeń (poza routerem i komputerem użytkownika) w sieci;
•    przy podłączonym zasilaczu sieciowym AC w przypadku urządzenia z możliwością zasilania bateryjnego.

W przypadku niespełnieniu któregokolwiek z ww. warunków pomiar nie będzie certyfikowany. Taki pomiar ma wyłącznie walor informacyjny.

 

Opcja automatycznych pomiarów sekwencyjnych

Nowa wersja mechanizmu pozwala na wybór opcji automatycznego pomiaru sekwencyjnego. Taki pomiar umożliwia wykonanie jednego cyklu dobowego, tzn. sześciu pomiarów certyfikowanych w odstępie czasowym minimum 30 minut. W przypadku wystąpienia zmiany warunków uniemożliwiających wykonanie pomiaru certyfikowanego, wykonywane są kolejne kilkukrotne próby wykonania pomiaru. W przypadku trzykrotnego powtórzenia się braku certyfikacji dla pojedynczego pomiaru pomiar sekwencyjny zostaje przerwany.

Jak przygotować komputer do pomiaru?

Przed rozpoczęciem pomiaru, w celu wykonania wiarygodnego pomiaru, należy:

 • włączyć komputer z systemem operacyjnym Windows lub macOS;
 • gdy korzystamy z komputera przenośnego (laptop) podłączyć zasilacz – nie korzystać wyłącznie z akumulatora komputera;
 • podłączyć komputer bezpośrednio z urządzeniem dostępowym (modemem/routerem) przy pomocy kabla Ethernet;
 • wyłączyć w komputerze inne ewentualne połączenia sieciowe, w szczególności połączenie Wi-Fi;
 • w miarę możliwości wyłączyć wszystkie aplikacje, których praca może obciążać komputer (procesor, pamięć, interfejs sieciowy) i wpływać tym samym na pracę aplikacji pomiarowej i wynik pomiaru;
 • nie korzystać z internetu (nie otwierać stron www, nie pobierać/wysyłać plików, nie oglądać wideo, nie grać w gry online).

Przygotowanie komputera do pomiaru nie wymaga specjalistycznej wiedzy. Aplikacja zweryfikuje i przez odpowiednie wskazówki pomoże użytkownikowi spełnić wymagania.

W jakim celu aplikacja bada czynniki środowiska pomiarowego?

Aby wynik pomiaru był wiarygodny, a pomiar mógł uzyskać status certyfikowanego, aplikacja weryfikuje środowisko sieciowe i stan komputera użytkownika przed i w trakcie pomiaru.

W trakcie weryfikacji sprawdzany jest szereg elementów, w tym:

 • czy w sieci lokalnej są aktywne inne urządzenia (komputery, smartfony i inne), jakie jest obciążenie procesora i interfejsu sieciowego;
 • w jaki sposób komputer jest podłączony do sieci (kabel Ethernet czy Wi-Fi);
 • czy komputer ma aktywne połączenie VPN (Virtual Private Network);
 • czy użytkownik korzystając z komputera udostępnia internet dla innych urządzeń;
 • czy komputer jest wyposażony w kartę sieciową o odpowiedniej prędkości transmisji;

Informacje te są zapisywane z wynikami i umieszczane w Raporcie z pomiarów certyfikowanych.

Więcej informacji o właściwym przygotowaniu komputera, wraz z wyjaśnieniem badanych czynników środowiskowych, jest dostępnych w Pytaniach i odpowiedziach.