Czy można zawrzeć umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych na okres dłuższy niż 24 miesiące?

Nie, pierwsza umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawarta z operatorem na czas określony nie może być dłuższa niż 24 miesiące.

W przypadku gdy abonent przedłuża umowę zawartą na czas określony, wówczas aneks do umowy może być dłuższy niż 24 miesiące.

 


Podstawa prawna:

  • ustawa Prawo telekomunikacyjne