Czy można zawrzeć umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych na okres krótszy niż 24 miesiące?

Tak, jeżeli operator ma w swojej ofercie umowy na czas określony, wówczas jest zobowiązany do posiadania przynajmniej jednej oferty z możliwością zawarcia umowy na okres do 12 miesięcy.

W przypadku gdy operator ma w swojej ofercie tylko umowy na czas nieokreślony, wówczas nie ma obowiązku oferować umów na okres do 12 miesięcy.

 


Podstawa prawna:

  • ustawa Prawo telekomunikacyjne